• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.01.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Popravni ispit iz predmeta Dentalna anatomija održaće se 22.01.2013.god. sa početkom od 10,30h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Popravni ispit iz predmeta Radiologija održaće se 17.01.2013.god. sa početkom od 11,00h u sali za e-learning (zgrada Dekanata).

Popravni ispit iz predmeta Urgentna stanja u stomatologiji održaće se 18.01.2013.god. sa početkom od 11,00h u slušaoni 22.

Popravni ispit iz predmeta Predklinička endodoncija održaće se 25.01.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.

Popravni ispit iz predmeta Parodontologija II održaće se 20.01.2013.god. sa početkom od 10,00h na Stomatološkoj poliklinici.