• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.01.2013

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Opšta medicina (januarski ispitni rok) održaće se 04.02.2013.godine sa početkom od 12:30h na Klinici.

Ispit iz predmeta Epidemiologija (januarski ispitni rok) održaće se 22.01.2013.godine sa početkom od 11:15h na Institutu za javno zdravlje.


Ispit iz predmeta Higijena (januarski apsolventski ispitni rok) održaće se 25.01.2013.god. sa početkom od 11,00h – zgrada Dekanata.


Ispit iz predmeta Medicina rada (januarski apsolventski ispitni rok) održaće se 28.01.2013.god. sa početkom od 14,30h – zgrada Dekanata.

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (januarski apsolventski rok) održaće se 16.01.2013.god. sa početkom od 12,00h u Dekanatu.