• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.01.2013

OBAVJEŠTENJE

Drugi ispitni rok iz predmeta Patološka fiziologija održaće se 28. i 29.01.2013.godine.
Predispitne vježbe održaće se 25.01.2013.godine od 11,00 u laboratoriji za Patološku fiziologiju.