• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.01.2013

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Ispit iz predmeta Metodologija naučno istraživačkog rada održaće se 19.01.2013.godine sa početkom od 09,00h u sali za e-learning (zgrada Medicinskog fakulteta-suteren)