• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.01.2013

OBAVJEŠTENJE ZA SPECIJALIZANTE IZ RADIOLOGIJE

Specijalistički ispit iz radiologije za kandidate dr Srđu Ilić i dr Zorku Badnjar, održaće se:
 18.01.2013.godine sa početkom u 11,00h – praktični dio ispita na Institutu za bolesti djece.
 19.01.2013.godine sa početkom u 10,00h –u sali za sastanke, zgrada Dekanata.