• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.01.2013

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Pedijatrija (januarski ispitni rok) održaće se 01.02.2013.god. sa početkom od 09,00h u Institutu za bolesti djece.

Ispit iz predmeta Sudska medicina (januarski ispitni rok) održaće se 05.02.2013.god. sa početkom od 09,00h u Institutu za Morfološku grupu predmeta.