• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

08.02.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 15.02.2013.god. sa početkom od 10,30h u slušaoni 22.


Predavanja iz predmeta Stomatološka anesteziologija održaće se 13.02.2013.god. sa početkom od 10,30h u slušaoni 22.


Predavanja iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 12.02.2013.god. sa početkom od 10,00h u slušaoni 22.
Kolokvijum će se održati istog dana sa početkom od 13,00h u amfitetru Medicinskog fakulteta.