• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.02.2013

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (februarski apsolventski rok) održaće se 12.02.2013.god. sa početkom od 13,00h u Dekanatu.