• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.02.2013

OBAVJEŠTENJA

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente Medicine koji su predmet slušali po starom programu će se u februarskom ispitnom roku održati prema sljedećem rasporedu:


- PRAKTIČNI DIO ISPITA: u ponedjeljak, 25.februara 2013. u 9.00h
- TEST: u utorak, 26.februara 2013. u 9.00h

Kolokvijum iz predmeta Medicinska biohemija i hemija održaće se 01.03, 05.04. i 10.05.2013godine.Vrijeme i mjesto održavanja kolokvijuma biće naknadno objavljeno na oglasnoj tabli.