• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.02.2013

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Kolokvijum iz predmeta Dječja stomatologija održaće se 25.02.2013.god. sa početkom od 08,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.