• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.02.2013

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Fizikalna medicina sa rehabilitacijom (februarski apsolventski ispitni rok) održaće se 28.02.2013.god. sa početkom od 10,00h u zgradi Dekanata.
NAPOMENA:Studenti su dužni javiti se dr Vesni Bokan kako bi se dogovorili za praktični dio ispita.
Ispit iz predmeta Medicina rada (februarski apsolventski ispitni rok) održaće se 25.02.2013.god. sa početkom od 14,30h u zgradi Dekanata.
Ispit iz predmeta Sudska medicina (februarski apsolventski ispitni rok) održaće se 27.02.2013.god. sa početkom od 09,00h u Institutu za morfološku za grupu predmeta.