• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.02.2013

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Otorinolaringologija (februarski ispitni rok) održaće se 05.03.2013.god. sa početkom od 12,00h na Klinici.
Studenti su dužni da potvrde izlazak na ispit u Studentsku službu do 27.02.2013.godine.
Ispit iz predmeta Socijalna medicina (februarski ispitni rok) održaće se 25.02.2013.godine sa početkom od 08:00h na Institutu za javno zdravlje.Praktični dio ispita iz predmeta Fizikalna medicina (februarski ispitni rok) održaće se 27.02.2013.godine sa početkom od 10:00h ( studenti treba da se jave dr Vesni Bokan).