• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.02.2013

OBAVJEŠTENJE

RASPORED POLAGANJA KOLOKVIJUMA IZ NEUROHIRURGIJE ZA STUDENTE V GODINE
STUDIJSKOG PROGRAMA MEDICINA


Kolokvijum će se polagati 23 i 24.02.2013. godine u Dekanatu, po sledećem rasporedu:


23.02.2013. godine (subota) u 10,00 časova grupe H1, H2 i H3
23.02.2013. godine (subota) u 11,30 časova grupe H8 i H9


24.02.2013. godine (nedelja) u 10,00 časova grupe H4 i H7
24.02.2013. godine (nedelja) u 11,30 časova grupe H5 i H6