• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.02.2013

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Onkologija (februarski ispitni rok) održaće se 26.02.2013.god. sa početkom od 11,00h – zgrada Dekanata.
Ispit iz predmeta Higijena (februarski ispitni rok) održaće se 01.03.2013.god. sa početkom od 11,00h –zgrada Dekanata.
Studenti su dužni da potvrde izlazak na ispit u Studentsku službu do 22.02.2013.godine.
Ispit iz predmeta Patološka fiziologija (februarski ispitni rok) održaće se 27. 02.2013.godine.sa početkom u 10,30h.
Predispitne vježbe održaće se 26.02.2013.godine od 14,00 u laboratoriji za Patološku fiziologiju.