• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

01.03.2013

OBAVJEŠTENJE

Kolokvijum iz Urologije u okviru predmeta Hirurgija kod Prof. dr Dragoljuba Perovića održaće se 12. i 13. 03. 2013.god. (studenti od rednog broja 1 do 27)
Vrijeme i mjesto održavanja kolokvijuma biće naknadno objavljeno na oglasnoj tabli.