• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.03.2013

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Ginekologija sa akušerstvom (martovski ispitni rok) održaće se 13.03.2013.godine sa početkom od 09:30h na Klinici.