• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.03.2013

OBAVJEŠTENJE

Kolokvijum I (popravni) iz predmeta Radiologija sa nuk.med. održaće se 15.03.2013.godine sa početkom od 12:00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.