• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.03.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Kolokvijum iz predmeta Opšta i oralna biohemija održaće se 15.03.2013.god. sa početkom od 11,00h u amfitetru Medicinskog fakulteta.

Predavanja iz predmeta Oralna medicina održaće se 16.03.2013.god. sa početkom od 09,00h u slušaoni 22.

Predavanja iz predmeta Parodontologija I održaće se 17.03.2013.god. sa početkom od 09,00h u slušaoni 22.