• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.03.2013

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Sudska medicina (martovski ispitni rok) održaće se 27.03.2013.god. sa početkom od 09,00h u Institutu za Morfološku grupu predmeta.


Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (martovski apsolventski rok) održaće se 14.03.2013.god. sa početkom od 12,30h u Dekanatu.