• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.03.2013

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente Medicine koji su predmet slušali po starom programu će se u martovskom ispitnom roku održati prema sljedećem rasporedu:


- PRAKTIČNI DIO ISPITA: u ponedjeljak, 25.marta 2013. u 9.00h
- TEST: u utorak, 26.marta 2013. u 9.00h