• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

16.03.2013

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Higijena (martovski ispitni rok) održaće se 29.03.2013.god. sa početkom od 11,00h –zgrada Dekanata.Ispit iz predmeta Socijalna medicina (martovski ispitni rok) održaće se 01.04.2013.god. sa početkom od 09,00h na Institutu za javno zdravlje.