• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.03.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 29.03.2013.god. sa početkom od 11,00h u slušaoni 22.
Predavanja iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 26.03.2013.god. sa početkom od 11,00h na Stomatološkoj poliklinici.Predavanja iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se 29.03.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.Kolokvijum iz predmeta Humana genetika održaće se 26.03.2013.god. sa početkom od 16,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.