• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

25.03.2013

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Medicina rada (martovski ispitni rok) održaće se 05.04.2013.god. sa početkom od 08,30h –zgrada Dekanata.