• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

27.03.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Kolokvijum iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 29.03.2013.god. sa početkom od 11,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.

Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 29.03.2013.god. sa početkom od 12,30h u slušaoni 22.