• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

04.04.2013

OBAVJEŠTENJE

Predavanje iz predmeta Nuklearna medicina (u okviru predmeta Radiologija i nuklearna medicina) kod prof. dr Vere Artiko održaće se po sledećem rasporedu:
13.04.2013.god. sa početkom u 11,00h
14.04.2013.god. sa početkom u 09,00h
Predavanja će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta.