• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

04.04.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Bolesti zuba predklinika održaće se 11.04.2013.godine sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.Kolokvijum iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 12.04.2013.god. sa početkom od 11,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 12.04.2013.god. sa početkom od 13,00h u slušaoni 22.
Predavanja iz predmeta Restaurativna odontologija održaće se 11.04.2013.godine sa početkom od 14,00h na Stomatološkoj poliklinici.
Predavanja iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 09.04.2013.god. sa početkom od 10,00h u slušaoni 22.Predavanja iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 12.04.2013.godine sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.
Kolokvijum iz predmeta Dječja stomatologija održaće se 08.04.2013.god. sa početkom od 08,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.