• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.04.2013

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Medicina rada (aprilski apsolventski ispitni rok) održaće se 24.04.2013.god. sa početkom od 15,00h u zgradi Dekanata.