• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

09.04.2013

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Ginekologija (aprilski apsolventski rok) održaće se 11.04.2013.god. sa početkom od 09,30h na Klinici.

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (aprilski apsolventski rok) održaće se 11.04.2013.god. sa početkom od 10,00h u Dekanatu.