• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.04.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Kolokvijum iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 19.04.2013.god. sa početkom od 11,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.

Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 19.04.2013.god. sa početkom od 13,00h u slušaoni 22.
Predavanja iz predmeta Restaurativna odontologija održaće se 20.04.2013.god. sa početkom od 08,00h u slušaoni 22.Predavanja iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 16.04.2013.god. sa početkom od 10,00h u slušaoni 22.Predavanja iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 19.04.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.Predavanja iz predmeta Klinicka endodoncija I održaće se 20.04.2013.god. sa početkom od 09,30h u slušaoni 22.Predavanja iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se 19.04.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.