• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.04.2013

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente Medicine koji su predmet slušali po starom programu će se u aprilskom ispitnom roku održati prema sljedećem rasporedu:


- PRAKTIČNI DIO ISPITA: u ponedjeljak, 22.aprila 2013. u 8.30h
- TEST: u ponedjeljak, 22.aprila 2013. u 9.00h