• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.04.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Stomatološka protetika predklinika održaće se 24.04.2013.god. sa početkom od 10,30h u slušaoni 22.Kolokvijum iz predmeta Stomatološka protetika predklinika održaće se 25.04.2013.god. sa početkom od 11,30h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 26.04.2013.god. sa početkom od 11,00h u slušaoni 22.Predavanja iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 23.04.2013.god. sa početkom od 10,00h u slušaoni 22.Kolokvijum iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 23.04.2013.god. sa početkom od 13,30h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.Predavanja iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 26.04.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.Predavanja iz predmeta Oralna medicina održaće se 27.04.2013.god. sa početkom od 09,00h u slušaoni 22.Kolokvijum iz predmeta Oralna medicina održaće se 27.04.2013.god. sa početkom od 12,30h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.Predavanja iz predmeta Parodontologija I održaće se 28.04.2013.god. sa početkom od 09,00h u slušaoni 22.Kolokvijum iz predmeta Parodontologija I održaće se 28.04.2013.god. sa početkom od 12,30h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.