• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

29.04.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Stomatološka protetika predklinika održaće se 08.05.2013.god. sa početkom od 10,30h u slušaoni 22.Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 10.05.2013.god. sa početkom od 11,00h u slušaoni 22.Predavanja iz predmeta Stomatološka anesteziologija održaće se 11.05.2013.god. sa početkom od 10,30h u slušaoni 22.Kolokvijum iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 09.05.2013.god. sa početkom od 13,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.
Popravni kolokvijum iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 15.05.2013.god. sa početkom od 14,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.
Predavanja iz predmeta Oralna medicina održaće se 11.05.2013.god. sa početkom od 08,00h na Stomatološkoj poliklinici.
Popravni kolokvijum iz predmeta Oralna medicina održaće se 11.05.2013.god. sa početkom od 12,30h na Stomatološkoj polikliniciPredavanja iz predmeta Parodontologija I održaće se 12.05.2013.god. sa početkom od 09,00h u slušaoni 22.
Popravni kolokvijum iz predmeta Parodontologija I održaće se 12.05.2013.god. sa početkom od 12,30h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.Predavanja iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 07.05.2013.god. sa početkom od 11,00h na Stomatološkoj poliklinici.
Predavanja iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se 10.05.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.