• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

29.04.2013

OBAVJEŠTENJA

Predavanja iz Fizikalne medicine ( u okviru predmeta Interna medicina) održaće se 08. i 13.05.2013.god. sa početkom od 11,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.

Kolokvijum iz Fizikalne medicine ( u okviru predmeta Interna medicina) održaće se 15.05.2013.god. sa početkom od 11,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.
Kolokvijum iz predmeta Dječija hirurgija kod prof. dr Miodraga Radunovića održaće se 10.05.2013.god. od 10,00h u kancelariji 109 –Medicinski fakultet (studenti od rednog broja 1 do 27)