• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

30.04.2013

Obavjestenje za studente IV godine

O B A V J E Š T E NJ E
za studente IV godine medicine


Kolokvijum II iz predmeta Psihijatrija održaće se 07.05.2013.god. sa početkom od 12,00h na Insitutu za morfološku grupu predmeta.

Podgorica, 30.04.2013.godine STUDENTSKA SLUŽBA