• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.05.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Oralna medicina održaće se 11.05.2013.god. sa početkom od 08,00h na Stomatološkoj poliklinici.
Popravni kolokvijum iz predmeta Oralna medicina održaće se 11.05.2013.god. sa početkom od 11,00h na Stomatološkoj poliklinici.
Predavanja iz predmeta Parodontologija I održaće se 12.05.2013.god. sa početkom od 09,00h u slušaoni 22.
Popravni kolokvijum iz predmeta Parodontologija I održaće se 12.05.2013.god. sa početkom od 12,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.
Kolokvijum iz predmeta Stomatološka protetika predklinika održaće se 14.05.2013.god. sa početkom od 11,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.