• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.05.2013

OBAVJEŠTENJA

Za studente IV godine medicine

Završni ispit iz predmeta Porodična medicina održaće se 17.05.2013.god. sa početkom u 09,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Za studente V godine medicine

Završni ispit iz predmeta Porodična medicina održaće se 16.05.2013.god. sa početkom u 16,30h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.