• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.05.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Bolesti zuba predklinika održaće se 16.05.2013.god. sa početkom od 13,30h na Stomatološkoj poliklinici.
Predavanja iz predmeta Restaurativna odontologija održaće se 16.05.2013.god. sa početkom od 10,00h na Stomatološkoj poliklinici.

Predavanja iz predmeta Klinička endodoncija I održaće se 16.05.2013.god. sa početkom od 12,30h na Stomatološkoj poliklinici.
Kolokvijum iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 17.05.2013.god. sa početkom od 11,00h u amfitetru Medicinskog fakulteta.
Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 17.05.2013.god. sa početkom od 13,00h u slušaoni 22.

Kolokvijum iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 17.05.2013.god. sa početkom od 09,00h na Stomatološkoj poliklinici.