• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.05.2013

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (majski apsolventski rok) održaće se 15.05.2013.god. sa početkom od 10,00h u Dekanatu.