• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.05.2013

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Sudska medicina (majski ispitni rok) održaće se 30.05.2013.god. sa početkom u 09,00h
na Institutu za Morfološku grupu predmeta.