• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.05.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Konsultacije i predaja seminara iz predmeta Engleski jezik III održaće se 15.05.2013.godine sa početkom od 17:00h -19:00h u zgradi Instituta za morfološku grupu predmeta.Konsultacije i predaja seminara iz predmeta Engleski jezik IV održaće se 15.05.2013.godine sa početkom od 17:00h -19:00h u zgradi Instituta za morfološku grupu predmeta.