• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.05.2013

OBAVJEŠTENJE

Završni ispit iz Fiziologije održaće se 10,11. i 12.06.2013.godine sa početkom od 08,00h.
Praktični ispit će se održati 10.06.2013.godine sa početkom u 08,00h u laboratoriji Fiziologije.
Studenti koji žele da polažu završni ispit (neurofiziologija i visceralna) treba da dođu 11.06.2013.godine u 08,00h u laboratoriju Fiziologije