• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.05.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Završni ispit iz predmeta Preventivna stomatologija I održaće se 29.05.2013.god. sa početkom od 08,00h u amfitatru Instituta za morfološku grupu predmeta.Završni ispit iz predmeta Opšta i oralna biohemija održaće se 03.06.2013.god. sa početkom od 14,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.Završni ispit iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 25.05.2013.god. sa početkom od 13,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.Završni ispit iz predmeta Patološka fiziologija održaće se 27.05.2013.god. sa početkom od 09,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.Završni ispit iz predmeta Opšta medicina održaće se 23.05.2013.god. sa početkom od 08,00h u slušaoni 10.

Kolokvijum iz ORL ( u okviru predmeta Hirurgija) održaće se 24.05.2013.god. sa početkom od 13,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.Završni ispit iz predmeta Stomatološka anesteziologija održaće se 28.05.2013.god. sa početkom od 10,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.Završni ispit iz predmeta Klinička endodoncija I održaće se 23.05.2013.god. sa početkom od 11,30h na Stomatološkoj poliklinici.Završni ispit iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 28.05.2013.god. sa početkom od 10,30h u slušaoni 22.Završni ispit iz predmeta Dječja stomatologija održaće se 27.05.2013.god. sa početkom od 08,00h u amfitatru Instituta za morfološku grupu predmeta.Završni ispit iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 29.05.2013.god. sa početkom od 10,30h u slušaoni 10.Završni ispit iz predmeta Povrede usta i zuba kod djece održaće se 30.05.2013.god. sa početkom od 08,00h u amfitatru Instituta za morfološku grupu predmeta.