• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

27.05.2013

OBAVJEŠTENJE

O B A V J E Š T E NJ E
o polaganju ispita iz fiziologije za studente medicine

Završni ispit iz Fiziologije održaće se 10,11. i 12.06.2013.godine sa početkom od 08,00h u slušaoni 22.
Praktični ispit će se održati 10.06.2013.godine sa početkom u 08,00h u laboratoriji Fiziologije.
Studenti koji žele da polažu završni ispit (visceralna fiziologija) treba da dođu 11.06.2013.godine u 08,00h u laboratoriju Fiziologije.
PARCIJALNI ISPIT IZ NEUROFIZIOLOGIJE SE POLAŽE 10.06.2013.GODINE U 08,00h U SLUŠAONI 22.
STUDENTI KOJI U ISTOM TERMINU POLAŽU VJEŽBE IZ VISCERALNE FIZIOLOGIJE BIĆE RASPOREĐENI ZA POLAGANJE NEUROFIZIOLOGIJE ISTOG DANA U DRUGOM TERMINU.