• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

27.05.2013

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Medicina rada (majski ispitni rok) održaće se 11.06.2013.god. sa početkom od 08,00h –zgrada Dekanata.