• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

28.05.2013

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Fiziologija (majski ispitni rok) održaće se 03.06.2013.god. sa početkom od 09,00h u laboratoriji Fiziologije.

Ispit iz predmeta Fiziologija (junski ispitni rok) održaće se 25.06.2013.god. sa početkom od 09,00h u laboratoriji Fiziologije.
Ispit iz predmeta Onkologija (majski ispitni rok) održaće se 06.06.2013.god. sa početkom od 13,00h – zgrada Dekanata.