• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

28.05.2013

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti da će se završni ispit iz predmeta Radiologija sa nuk.med. održati 04.06.2013.godine sa početkom u 08:00h u sali za e-learning, zgrada Dekanata.