• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

29.05.2013

OBAVJEŠTENJE

Završni ispit iz predmeta Histologija i embriologija održaće se 07.06.2013.god. sa početkom od 09,30h u sali Instituta za morfološku grupu predmeta.