• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.06.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Ispit iz predmeta Osnovi ćelijske biologije (Prof.dr Vesna Lačković) održaće se 08.06.2013.god. sa početkom od 12,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.