• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

07.06.2013

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (junski apsolventski rok) održaće se 10.06.2013.god. sa početkom od 09,00h u Dekanatu.