• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.06.2013

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Socijalna medicina (junski ispitni rok) održaće se 28.06.2013.god. sa početkom od 08,00h u Institutu za javno zdravlje.